Cena je udeľovaná poradenským spoločnostiam, ktoré vynikajú na trhu SME. Kontrolné hodnotenie 30 klientov je základom pre ocenenie Top Consultant. Cena je udeľovaná od roku 2010 a propaguje a oceňuje profesionalitu a kompetentnosť zúčastnených poradenských spoločností.

“Sme hrdí na to, že sme považovaní za jednu z najlepších poradenských spoločností v segmente SME už po štvrtý raz za sebou“, hovorí Matthias Droste, výkonný riaditeľ ERA Group (DACH) GmbH.

Toto ocenenie potvrdzuje, prečo od roku 2007 takmer 2.000 spoločností spolupracovalo s ERA Group a ročne viac ako 300 nových klientov v Nemecku, Rakúsku a vo Švajčiarsku má záujem využívať služby ERA. Cena bola udelená bývalým prezidentom Nemecka, Christianom Wulffom.

ERA Group sú hrdí na ERA sieť v tzv. DACH regióne (Nemecko, Rakúsko a Švajčiarsko) a niekoľkokrát za sebou získané uznanie len potvrdzuje tvrdú prácu a oddanosť ERA poradcov v pomoci dosiahnuť svojim klientom úspory a optimalizovať ich náklady.