Abstract image of a laptop

ERA Group Korporátne Služby

Korporátne Služby

Zatiaľ čo každodenné aspekty riadenia organizácie možno riešiť prostredníctvom interných zamestnancov, mnohé organizácie sa v záujme poskytovania a údržby zariadení potrebných na bezproblémový chod svojich kancelárií spoliehajú na externých profesionálov v oblasti služieb, ako je napríklad podpora IT, alebo právnych zástupcov a dodávateľov.

Môže však byť náročné určiť, či tieto nevyhnutné aspekty vášho podniku stoja viac, ako by mali.

Konzultanti ERA pomáhajú klientom pri posudzovaní výdavkov na odborné služby s cieľom zhodnotiť príležitosti na úsporu nákladov.

Hovorte s nami

Začnite tu

Reklama

Reklama – ako propagovať produkty alebo služby, ako podporiť poznanie značky a podporiť predaj – je to široká kategória, ktorá v sebe zahŕňa rôzne média ako tlač, rádio, televíziu, internet ako aj digitálne kanály.

ERA Group pomáhajú spoločnostiam zhodnotiť ich náklady na reklamu verzus ich ciele a stanoviť či existuje cesta znížiť náklady na reklamu za predpokladu dosiahnutia rovnakých alebo lepších výsledkov.

Stravovanie

Či už ide o obstarávanie potravín alebo prevádzku jedálne, spoločnosti vynakladajú vysoké náklady spojené so stravovacími službami.

Cateringové spoločnosti často spolupracujú s firmami v oblasti obsluhy a podávania jedla na rôznych akciách ERA Group pomáhajú zlepšiť cash flow klientov tým, že preveria stravovacie služby, náklady spojené s distribútormi stravovacích služieb a pod.

Mail manažment

Či už v oblasti zasielania listov mailom, obchodu založenom na využití externých služieb na zasielanie, skladovanie a riadenie aj veľkého množstva korešpondencie.

ERA Group pomáhajú organizáciám nájsť najvhodnejšiu možnosť, ktorá zohľadňuje ich individuálne požiadavky a identifikuje možnosti úspor.

Kancelárske potreby

Perá, papier, kancelárske potreby, viazačky, tonery a mnohé iné potreby.

Spoločnosti rôznych veľkostí využívajú kancelárske potreby každý deň a v týchto nákladoch možno nájsť úspory rýchlo.

ERA Group podporujú spoločnosti v riadení nákladov a prinášajú „interné“ znalosti o dodávateľoch a cenách pre klienta.

Predstavujú lacné kancelárske potreby prezentované distribútormi kancelárskych potrieb skutočne najoptimálnejšie náklady?
Sú hromadné nákupy kancelárskych potrieb vždy alternatívou, ktorá prináša najnižšie náklady?

Tlač

Služby tlače a potreba dodávok tlače je rôznorodá v závislosti od spoločnosti. Knihy, časopisy, brožúry, plagáty a iné dokumenty sú príkladmi tlačených materiálov, z ktorých každý z nich môže byť tlačený s využitím rôznych procesov a zariadení v závislosti od farby, množstva a iných premenných.

Niektoré spoločnosti si vyžadujú komerčné tlačové služby od tlačiarní, ktoré zabezpečujú širokú škálu obchodnej tlače, až po štandardnú počítačovú tlač.

Profesionálne služby

Z pohľadu operatívy, dokáže byť každodenná prevádzka podnikania relatívne predikovateľná. Napriek tomu, pre špecializovanú odbornú činnosť (korporátne právo, audítori, architekti, atď.) sa často zazmluvňujú externí profesionáli.

Skúsení odborníci ERA Group spolupracujú so svojimi klientami, aby preverili ich profesionálne služby a celkové náklady na ne.

Archivácia

Archivácia, znamená riadenie dôležitých záznamov podniku od vytvárania a ukladania informácií až po likvidáciu.

Každý priemysel podlieha iným predpisom pre archiváciu a ochranu osobných údajov.

Spoločnosti dnes závisia od elektronických záznamov systémov riadenia a softvérov pre správu záznamov, ktoré majú za cieľ zabezpečiť integritu v záznamoch o mzdách, finančných, zdravotníckych atď.

Reprodukcia

Reprografické služby – reprodukcie, skenovanie, fotografovanie, digitálna tlač dokumentov všetkého druhu – sú často objednávané externe.

ERA Group pomáhajú spoločnostiam revidovať túto kategóriu nákladov s cieľom zabezpečiť kvalitné a včasné služby a úsporu nákladov.

Kto sme a ako pracujeme

Kto sme