Business people meeting in a coffee shop

ERA Group Personálne služby

Personálne služby

Najdôležitejším prínosom organizácie sú jej ľudia. Preto je nevyhnutné rozvíjať a udržiavať si schopnú pracovnú silu.

Organizácia musí často v danom momente zvládať viaceré personálne povinnosti, počnúc využívaním služieb personálneho zabezpečenia, cez vyhľadávanie najlepších talentov na dohľad nad mzdovými zodpovednosťami, až po vybavovanie možností v oblasti správy vozového parku pre zamestnancov, ktorí cestujú mimo kanceláriu.

Ak sa vaša organizácia spolieha na externé služby, ERA vám môže pomôcť určiť, či vaši dodávatelia poskytujú kvalitné služby za konkurenčné ceny.

Hovorte s nami

Začnite tu

Zamestnanecké služby

Najdôležitejším prínosom pre podniky sú ľudia. Vyhľadávanie zamestnancov s tými správnymi zručnosťami, skúsenosťami a kvalifikáciou je časovo náročné a často je na tieto služby najímaný externý poskytovateľ – personálna agentúra.

ERA Group pomáhajú klientom analyzovať výdavky na zamestnanecké služby a nájsť úspory za predpokladu dodržania rovnakej úrovne služieb.

Prenájom vozidiel

V oblasti vozového parku poskytujú odborníci ERA Group svoje skúsenosti spoločnostiam s cieľom preveriť všetky aspekty vozového parku.

Zároveň zisťujú, či sú splnené špecifické potreby klienta a dohodnuté tie najvhodnejšie nákupy alebo podmienky lízingu, a tým nachádzajú pre klienta úspory.

Mzdy/HR administratíva

Niektoré spoločnosti využívajú služby externých poskytovateľov v oblasti mzdových a personálnych služieb.

ERA Group pomáha svojim klientom analyzovať mzdové náklady, sledovať zmeny v zákonoch a ich dodržiavanie a hľadá skryté úspory.

Cestovné

Cestovné náklady môžu byť v niektorých spoločnostiach veľký náklad.

S cieľom zostať v rozumných medziach rozpočtovaných nákladov, spoločnosti vítajú služby ERA Group a ich vyjednávaciu silu v rokovaniach s poskytovateľmi týchto služieb.

Vďaka nim spoločnosti ušetria dodatočné peniaze a získajú transparentnejšie informácie o spotrebnom správaní v kategórii cestovných nákladov.

Strážna služba

Bezpečnostné riešenia pre podniky sa veľmi líšia od poplašných systémov bezpečnostnej služby. Klienti majú úžitok zo znalostí ERA Group o bezpečnostných službách, ktoré im pomôžu odhaliť možnosti úspory nákladov o oblasti.

ERA Group pomáha spoločnostiam preveriť náklady na také služby ako je bezpečnosť s cieľom získať dodatočné cash flow.

Pracovné odevy a prádlo

Pre niektoré spoločnosti sú náklady na pracovné odevy a bielizeň významnou položkou ich výdavkov.

ERA Group preveria výdavky klienta v tejto kategórii a posúdia príležitosti na úspory za predpokladu dodržania podobnej alebo lepšej kvality služieb, ktorá spĺňa požiadavky tak zamestnancov ako aj zamestnávateľa.

Kto sme a ako pracujeme

Kto sme