Odvetvia, ktorým sa venujeme

„S ERA Group sme získali nielen finančné úspory, ale aj expertné informácie a podporu. Len na základe využitia vlastných zdrojov by sme výsledky, ktoré sme dosiahli spolu s ERA Group, dosiahnuť nemohli.”

Ing. Branislav Klocok MBA - OFZ a.s.

Výroba

Výrobné podniky premieňajú suroviny na finálne produkty, z FMCG na zložitejšie výrobky, ktoré majú byť predávané maloobchodníkom alebo veľkoobchodníkom. Výrobné ceny sa môžu rýchlo meniť v závislosti od ekonomických podmienok.

Automobilový priemysel

Automobilový priemysel je pokiaľ ide o príjmy, jedným z najdôležitejších hospodárskych odvetví na svete. Vzhľadom k malej marži v tomto odvetví, patrí automobilový priemysel k priekopníkom v oblasti nákladov a riadenia dodávateľov.

Bankovníctvo a finančné služby

Služby bankového a finančného priemyslu zahŕňajú banky, poisťovne a investičné spoločnosti. Tieto organizácie sú zapojené do peňažných transakcií, vytvárajú, realizujú, nakupujú a predávajú aktíva, ako sú napr. cenné papiere a poistenia.

Vzdelávanie

Vzdelávacie služby zahŕňajú organizácie, ktoré poskytujú výchovu a vzdelávanie mládeže i dospelých (školy, univerzity, vysoké školy, profesijné a odbornej školiace strediská atď.). Tieto organizácie môžu byť buď verejné, súkromné alebo neziskové. Zabezpečenie finančných prostriedkov pre poskytovateľov vzdelávania je niekedy spojené s registráciou študentov a ich výkonu, preto je pre ne rozhodujúce riadiť náklady.

Stavebníctvo a inžiniering

Do oblasti stavebníctva a inžinieringu patria stavebné firmy, priemyselné staviteľstvo a spoločnosti, ktoré dohliadajú na stavbách ako sú priehrady, cesty a mosty. Dopyt po stavebných a inžinierskych službách súvisí s demografiou a zdravím ekonomiky.

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť

Zdravotná a sociálna starostlivosť zahŕňa súkromné a verejné nemocnice, ordinácie, zubných lekárov, opatrovateľské domy, hospice a všetky spoločnosti poskytujúce tovar a služby súvisiace s liečbou pacientov. Ide o jedno z najväčších a najrýchlejšie rastúcich svetových priemyselných odvetví. Avšak tento sektor závisí od verejných investícií, regulácií a etiky a stále starnúcej populácie. Manažment nákladov v tejto oblasti je mimoriadne dôležitý, priam žiaduci.

Neziskové organizácie

Takzvaný neziskový sektor, neziskové organizácie (NO) môžu byť verejné alebo súkromné, ale nie sú zriaďované na to, aby tvorili zisk. Ich cieľom je najmä podpora sociálnych, politických alebo spoločenských organizácií – športových klubov, odborov, podporných skupín, atď. Mimovládne organizácie, aby prežili, sú závislé na členských poplatkoch, charitatívnych daroch, grantoch a daňových výhodách.

Verejný sektor

Hoci jeho veľkosť závisí do značnej miery od jednotlivých krajín, predstavuje verejný sektor značnú časť ekonomiky: národné a miestne orgány, verejná doprava, vojsko, polícia, vzdelávanie, atď. vyžadujú masívne nákupy, aby mohli prevádzkovať a poskytovať služby pre obyvateľstvo. Verejné obstarávanie v oblasti verejných služieb môže ťažiť z programu riadenia nákladov s cieľom optimalizovať ich štruktúru a udržať vysokú úroveň služieb pre daňových poplatníkov.

Doprava a logistika

Transport a logistika sú jadrom dodávateľského reťazca. Tento sektor zahŕňa okrem iného aj osobnú prepravu, kuriérne a prepravné služby, ale aj skladovanie a skladovacie služby. Zvýšená konkurencia a nižšie marže spôsobili, že nesmierne dôležitým sa stalo efektívne riadenie nákladov.

Profesionálne služby - Outsourcing

Administratívne služby poskytujú outsourcingové riešenia pre podporu administratívnych potrieb klientov a zahŕňajú účtovné, právne služby, reklamu a marketing, IT, HR atď.

Veľkoobchod a maloobchod

Maloobchod a veľkoobchod, to znamená priamy predaj a predaj tovaru veľkoobchodníkom, je veľmi konkurenčný sektor, v ktorom internet a on-line predaj priniesli dodatočný tlak. Hlboké znalosti o trendoch na trhu a dôsledné riadenie nákladov sú nutnosťou.

Stravovacie služby

Táto široká kategória zahŕňa hotelové, reštauračné a rôzne iné služby poskytovateľov služieb cestovného ruchu. Aktivita sektora je závislá od rôznych vplyvov, ako je ekonomické prostredie, príjem, voľný čas, počasie, atď.

Waiter holding a tray of champagne flutes

Len zopár príkladov našich šťastných klientov

Kto sme a ako pracujeme

Kto sme